Sparántacht Mná

Mná Printísigh

Chun cuir con cinn iontralácha mná istigh sna printíseachtaí ainmnithe, solathairíonn SOLAS/BOOE sparántacht go dtí fostóirí sa sruthanna poiblí agus príomáideach chun spreag an leibhéal mná printísigh atá ag liostáil.

Cuirtear i leith sparántacht de €2,667 go dtí gach fostóir i gcóir printíseach mná liostaithe. Tá an deontas rannaíocaíocht dírithe i dtreo pá agus costais eile an printíseach thart ar an chéad 28 seachtain i pasanna 1 agus 3 (bunaithe timpeall an phost) an Phrintíseacht.

Le h-aigh a thuilleadh eolas téir i d’teagmháil le the Ionad Oiliúint Áitiúil.

Print This