Sochair

I gcóir Printíseachtaí
  • Tá Printíseacht sár deis ghairme a roghnú chun na scileanna, eolas, inniúlachtaí, taithí agus cáilíochtaí ceart a fháil;
  • Tá Óiliúint Printíseacht ábhartha agus táiliúrtha le riachtanais an tioncal;
  • Íoctar Printísigh mar a n-imíonn leo tríd an printísacht
  • Nuair a eiríonn leo an printíseacht a chríochnú, tá an duine san cáilithe le linn an ceird san ata acu, agus tá sé/sí cáilithe go náisiúinta agus go h-idirnáisiúinta ;
  • Fostóirí atá á lorg eacnú printísigh, tá siad ábalta fógairt a folúntais ar Jobs Ireland. Roimh ré, sar a chlárfar printíseach caithfidh fostóirí a bheith formheasta ag SOLAS. Teagmháil le do Seirbhísí go Oifig Gnó áitiúil bunaithe i do Ionad Oiliúilt áitiúil le h-aigh a thuilleadh eolas ar clárúcháin.
I gcóir Fostóirí
  • Ta cúrsaí Printíseacht bunaithe ar aongnéitheach, sonraithe le linn caighdeán tionscal comhaontaithe;
  • Caithfidh cúrsaí Printíseacht beith in oiriúint le riachtanais na linne agus todhchaí maidir leis an ceird;
  • Le linn forbairt sistéamach agus le linn measúnacht scileanna, éiríonn eolais agus inniúlachtaí printísigh níos fearr agus scroiceann siad ard-chaighdeánach níos taipiúil;
  • Gheobhan Printísigh Liúintas Oiliúint nuair atá siad ag freastail ar oiliúint nach bhfuil bunaithe timpeall an obair.

Print This