ApprenticeClass

Printíseachtaí

Printíseachtaí

Cáilithe mar Ceardaí

Is é printíseacht an bóthar oiliúint ina thógan ceardaí cun iad fhéin a cáiliú i Éire. Tá na príomh ceirdeanna atá ceaptha ag SOLAS agus tagan le scóip Printíseacht Reachtúil, atá eagraithe in Éireann ag SOLAS a chomhoibríonn le lucht oibritheoirí agus aontas an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Tá Printíseact éileamh tiomáinte, san áit oibre agus sa seomra ranga, oideachasúil agus clár oiliúint dírithe i gcóir daoine fostaithe le h-aigh scileanna an printíseach a feabhsú go dtí leibhéal ár tionscal agus lucht saorthair.

Tá an Curaclam i gcóir gach chláir printíseacht bunaithe ar caighdeán daingnithe comhaontaithe ag lucht tionscal.

Tar éis printíseact a chríochnú, bronnadh Ard-Teastas DCCE; atá aitheanta idirnáisiúnta aige mar riachtanas i gcóir ceardaí. Tar éis cailiú mar printíseacht tá ceardaí incháilithe i gcóir comaoin le h-aigh céim curtha ar fáil ag Institiúidí Teiceolaíochta má tá sé/sí abalta buail le riachtanais iontráil. Tá eolas i gcóir áiteanna ard-oideachas institiúidí ó Ard- Teastas DCCE – Ceird go dtí leibheal 7 agus 8 ar fáil an saoibhe gréasáin DCCE.

Íochtar pá comhaontaithe le linn Ráta Pá Tionscal Printíseacht ag an fostóir (bíonn an pá iarbhír uaireannta éagsúl ó post go phost agus ó fostóir go fostóir) Go ginearálta, tá rataí bunaithe ar an bliain agus ardaíonn sé le linn an printíseact; ba chóir go mbeadh an eolas seo seiceáilte leis an fostóir. Le linn oiliúint nach bhfuil bunaithe timpeall ar an phost, íochtar Liúntas Printíseacht ó SOLAS go dtí riont printíseach, gheabhfar liúntas taistil agus liúntas cóiríochta le h-aigh costais. Tá deontais ar fáil i gcóir fostóir le h-aigh earcú agus clárú Printís Baineann.

Measfar go bhíonn cúrsa printíseacht slánaithe nuair atá an printíseach tar éis an méid ama ceart a chaitheamh ón dáta cáiliúcáin agus tá tar éis rothlú ceart a dheineamh idir na céimeanna atá bunaithe timpeall ar an phost agus na céimeanna nach bhfuil. Comhlánú rathúil leis an printíseacht, is é riachtanas éigeantach a bhronnú le Ard-Teastas DCCE.

Le h-aigh a thuilleadh eolas ar Priniseachtaí, feach ar, Cód Cleachtais, Cáilitheacht, Measúnacht agus Sochair. Tá a thuilleadh eolas chun bheith i Printíseach nú, mar fostóir Printíseach, teagmháil Seirbhísí Printíseacht ag 061487982 cur ríomhphost go dtí apprenticeships@lcetb.ie