Freagrachtaí Fhoghlaimeoir

Tá tú freagrach as do chuid foghlama agus iompraíochtaí féin agus freagrach as a chinntiú nach bhfuil do ghníomhartha bac (diúltach difear) rannpháirtíocht foghlaimeoirí eile ar an gcúrsa.

Cad iad mo chuid freagrachtaí mar fhoghlaimeoir?

Mar fhoghlaimeoir ba chóir duit:

 • bheith in am do ranganna agus scrúduithe;
 • a chinntiú go bhfuil freastal iomlán le linn do oiliúna agus páirt gníomhach in oiliúint;
 • fógra a thabhairt go dti do theagascóir nó muinteoir muna bhfuil tú ábalta freastal ar rang;
 • críochnaigh agus chur isteach gach gníomhaíochtaí foghlama, tascanna tionscadail in am;
 • tabhair faoi na scrúduithe chúrsa agus tástálacha agus cloí leis na rialacha a rialíonn iompar na scrúdaithe agus na tástálacha;
 • tabhair faoi agus críochnaigh aon obar cúrsa agus staidéar a dhéanamh taobh amuigh d’uaireanta oiliúna;
 • a aithint agus a rá leis an teagascóir nó múinteoir faoi aon tacaí a gá duit a fháil toisc míchumas nó saincheist a bhaineann;
 • in iúl do theagascóir nó múinteoir aon athrú ar do sonraí teagmhála;
 • cloí leis an gCód Foghlaimeoir Iompair;
 • iompar i bealach sábháilte agus coimeád i leith, Sláinte agus Sábháilteacht féin agus daoine eile;
 • tuairisc aon timpistí nó cleachtais neamhsábháilte le do theagascóir nó múinteoir;
 • meas foghlaimeoirí eile agus na foirne i gconaí agus iad féin a iompar ar bhealach atá oiriúnach agus atá chuidíonn le foghlaim; agus
 • a bheith eolach ar na rialacha lena rialaítear rannpháirtíocht foghlaimeora ar chúrsaí Ionad Oiliúna.

Mar fhoghlaimeoir ní chóir duit:

 • idirdhealú i gcoinne foghlaimeoirí agus an fhoireann;
 • rochtain, nó stóráil ábhar neamhdhleathach nó mí-oiriúnach ar threalamh oiliúna. (Is féidir leat eolas faoi seo a aimsiú sna Achmainní Ríomhairí agus Idirlín Polasaí);
 • úsáid a bhaint as, a ithe nó a bheith faoi thionchar drugaí nó alcól nuair atá tú ar an suíomh oiliúna; nó
 • iompar nó a úsáid arm maslach.

Print This