Cosaint Sonraí

Tá cosaint sonraí bunaithe chun caomhnú do cheart bunúsach chuig príomháideachas, agus cheart chun coimeád smacht thart ar do chuid sonraí pearsanta agus an slí ina usáidtear í. Soláthairíonn an suíomh, Oifig an Coimisinéir Cosanta Sonraí aidhmeanna chun cabhair a thabhairt le do cearta a coimeád, trí tabhairt an t-eolas atá uait.

Chuireann an Rionn Cód Cleachtais Chosaint Sonraí amach agus na riachtanais le h-aigh na hAchtanna Cosaint Sonraí, na céimeanna atá le bheith tógtha ag an Rionn Oideachais agus Scileanna nuair atá sonraí pearsanta a chuir tríd agus conas a fhreagraíonn an Rionn le iarratais i gcóir sonraí pearsanta.

Conas Iarratas a dheineamh

Faoi alt 4 de na hAchtanna Cosaint Sonraí, 1988 agus 2003, tá sé do cheart cóip d’aon sonraí pearsanta bainteach leat a fháil duit fhéin. Chun soláthar cóip de na sonraí pearsanta atá i seilbh ag an Roinn, atá gaolta leat, chaithfear líon amach Foirm Iarratais um Rochtain Sonraí (iarratas rochtanna ábhair) le do thoil. Ba chóir an fhoirm comhlánaithe, freisin le roinnt aitheantas fótagrafach (pás nú ceadúnas toimanaithe) a sheoladh ar ais chuig:

Ríomhphost: records_management@education.gov.ie

Seoladh:

Oifigeach Cosanta Sonraí,
An tAonad Bainistíochta Taifead,,
An Rionn Oideachais agus Scileanna,
Sráid Maoilbhríde,
Baile Átha Chliath 1.

Fón: (01) 889 6444